Pred nami redni občni zbor

V torek, 21. 7. 2020 ob 15. uri, bo organiziran redni občni zbor. Občni zbor bo potekal velikem vip prostoru (2. nadstropje ) Hokejske Dvorane Podmežakla.

Volilno pravico na občnem zboru imajo le člani kluba. Fizično plačilo članarine na občnem zboru ne bo mogoče, prav tako pa ne bo možno postati član društva. Ker pa želimo vsem omogočiti enake pogoje kot so bili v preteklih letih, pa z vami delimo še pristopno izjavo. Pogoj za članstvo je plačana članarina na TRR društva in izpolnjena pristopna izjava  ter poslana v društvo (na naslov društva ali na elektronski naslov društva info@hddjesenice.si)

Članarino je potrebno skladno z pravili društva nakazati na transakcijski račun društva, odprt pri Delavski hranilnici:

 • Številka računa SI56 6100 0000 7560 818
 • Namen plačila: članarina
 • Znesek: 20,00 €

Pogoj za glasovalno pravico je plačana članarina na TRR društva najkasneje do ponedeljka 20. 7. 2020. Plačilo članarine z gotovino na občnem zboru zaradi varnosti (preprečevanje okužb s Covid-19 in pravil društva) žal ne bo možno.

Ne sprememnjen pa ostaja dnevni red občnega zbora, ki ga ponovno objavljamo spodaj:

 1. Pozdrav predsednika društva in predlog izvolitve delovnega predsedstva občnega zbora.
 2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika in potrditev dnevnega reda.
 3. Sprejem poslovnika Občnega zbora in poročilo verifikacijske komisije.
 4. Poročilo predsednika društva o dejavnosti društva v sezoni 2019/2020.
 5. Finančno poročilo za sezono 2019/2020 in potrditev Bilance za leto 2019.
 6. Poročilo nadzornega odbora društva za sezono 2019/2020.
 7. Razprava na podana poročila in sprejem poročil.
 8. Sklep o višini letne članarine (podporni član 10 €, član z glasovalno pravico 20 €).
 9. Kadrovske zadeve
 10. Razno.

Lepo vabljeni!

Pristopna izjava_hdd_20_21

Delite s prijatelji

Povezano