Author picture

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR HOKEJSKO DRSALNEGA DRUŠTVA JESENICE

V skladu s pravili HDD Jesenice, sklicujem in vabim na redni občni zbor HDD Jesenice, ki bo v torek, 21.7.2020 ob 15.00 uri v VELIKEM VIP PROSTORU (2. nadstropje) HOKEJSKE DVORANE PODMEŽAKLA na Ledarski ulici 4, na Jesenicah.

DNEVNI RED :
1. Pozdrav predsednika društva in predlog izvolitve delovnega predsedstva občnega zbora.
2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika in potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem poslovnika Občnega zbora in poročilo verifikacijske komisije.
4. Poročilo predsednika društva o dejavnosti društva v sezoni 2019/2020.
5. Finančno poročilo za sezono 2019/2020 in potrditev Bilance za leto 2019.
6. Poročilo nadzornega odbora društva za sezono 2019/2020.
7. Razprava na podana poročila in sprejem poročil.
8. Sklep o višini letne članarine (podporni član 10 Eur, član z glasovalno pravico 20 Eur).
9. Kadrovske zadeve.
10. Razno.

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvideni uri za začetek prisotnih vsaj polovica članov s plačano članarino. Članarino (20 Eur) je potrebno skladno z pravili društva NUJNO nakazati na transakcijski račun društva, ki je odprt pri Delavski hranilnici, TRR: SI56 6100 0000 7560 818, namen plačila: članarina.

Pogoj za glasovalno pravico je plačana članarina na TRR društva najkasneje do ponedeljka 20. 7. 2020. Plačilo članarine z gotovino na občnem zboru zaradi varnosti (preprečevanje okužb s covid-19 in pravil društva), žal NE bo možno. V primeru, da je ob napovedani uri začetka občnega zbora prisotnih manj kot polovica članov, delavni predsednik odredi pol urni zamik začetka, po preteku tega časa, pa Občni zbor nadaljuje z delom. Sklep je sprejet, če za predlog sklepa glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Športni pozdrav!

 

ANŽE POGAČAR
Predsednik HDD SIJ Acroni jesenice

Delite s prijatelji

Povezano