VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR HOKEJSKO DRSALNEGA DRUŠTVA JESENICE

V skladu s pravili HDD Jesenice, sklicujemo in vabimo na redni občni zbor HDD Jesenice, ki bo v SREDO, 9.3.2022 ob 17.00 uri v VELIKEM VIP PROSTORU (2. nadstropje) HOKEJSKE DVORANE PODMEŽAKLA na Ledarski ulici 4, na Jesenicah.

Na občnem zboru se bomo dotaknili tako sezone 2020/2021 in 2021/2022, saj nam v preteklem letu pogoji korona virusom, niso omogočsli organizacija občnega zbora. Na omenjenem zboru se bomo ravnali po slednjem dnevnem redu:

 • Pozdrav predsednika društva in predlog izvolitve delovnega predsedstva občnega
  zbora.
 • Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika in potrditev
  dnevnega reda.
 • Sprejem poslovnika Občnega zbora in poročilo verifikacijske komisije.
 • Poročilo predsednika društva o dejavnostih društva v letih 2020 in 2021.
 • Finančno poročilo in potrditev bilance za leto 2020 in leto 2021.
 • Poročilo nadzornega odbora društva za leto 2020 in leto 2021.
 • Razprava na podana poročila in sprejem poročil.
 • Sklep o višini letne članarine (podporni član 10 eur, član z glasovalno pravico 20 eur).
 • Predlog za sklic volilnega občnega zbora.
 • Razno.

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvideni uri za začetek prisotnih vsaj polovica članov s plačano članarino.
Članarino (20 eur) je potrebno skladno s pravili društva nakazati na transakcijski račun društva, ki je odprt pri Delavski hranilnici. Nakazilo izvedite po naslednjih navodilih:
Številka račun: SI56 6100 0000 7560 818
Namen plačila: članarina.

Pogoj za glasovalno pravico je plačana članarina na TRR društva najkasneje do TORKA, 8.3.2022. V primeru, da je ob napovedani uri začetka občnega zbora prisotnih manj kot polovica članov, delavni predsednik odredi 30 minutni zamik začetka, po preteku tega časa pa Občni zbor nadaljuje z delom. Sklep je sprejet, če za predlog sklepa glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Veselimo se vaše udeležbe Občnega zbora.

Športni pozdrav !

Predsednik društva: mag. Peter Bohinec

Delite s prijatelji

Povezano